WANG HINGGA RM10

Selamat datang kepada semua pembaca , blog saya berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran matematik. Tajuk yang dipilih ialah  WANG HINGGGA  RM 10

DEFINASI WANG


Wang atau duit merujuk sesuatu objek atau barang yang diterima masyarakat umum dan sah di sisi undang-undang sebagai medium pertukaran dalam urusan jual beli dan urusniaga lain. Wang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai, unit akaun, dan piawai langsaian hutang.

JENIS-JENIS WANG

WANG KERTAS MALAYSIA

RM1
RM2


RM5


RM10

No comments:

Post a Comment