LEMBARAN KERJA

Di akhir pengajaran dan pembelajaran , saya akan memberi murid-murid lembaran kerja untuk dijawab . Lembaran kerja ini boleh  diberikan dan dijawab   secara berkumpulan atau pun individu .Lembaran kerja ini biasanya yang berkaiatan dengan  tajuk yang diajar pada hari tersebut . Lembaran kerja biasnya diberikan adalah untuk menguji pengetahuan murid dan sekaligu guru dapat mengetahui samada objektif pembelajaran pada hari tersebut tercapai ataupun tidak.


Sila klik disini untuk mendapatkan lembaran kerja .No comments:

Post a Comment